chặt dừa sáp như thế nào - Đại Lý Mua Bán Dừa Sáp Cầu Kè Trà Vinh

Tags: chặt dừa sáp như thế nào

Cách chặt dừa sáp như thế nào?

Làng triệu phú dừa sáp Cầu Kè tỉnh Trà Vinh, một quả dừa sáp bằng 70 quả dừa thường, đến Trà Vinh mà không thưởng thức dừa sáp thì đúng là phí cả chuyến khám phá Tây Nam Bộ… Đó là những thông mà mọi người thường truyền tai nhau khi nói về thứ dừa […]