Cây giống dừa xiêm lùn xiêm xanh tại trị trấn Tiểu Cần. - Đại Lý Mua Bán Dừa Sáp Cầu Kè Trà Vinh

Tags: Cây giống dừa xiêm lùn xiêm xanh tại trị trấn Tiểu Cần.